loading1
loading2
alt

Bilkent Health Campus is now accepting patients.

With 3.704 bed capacity and 1.312.200 m2 construction area, Europe’s largest and the World’s third biggest healthcare facility –Bilkent Health Campus is now accepting patients.

The Hospital, whose turnkey concept and detailed designs including construction details have been completed by NKY, uses some of the World’s most advanced medical technologies. The building contains six specialty hospitals including a 562-bed General Hospital, a 442-bed Cardiovascular Hospital, a 542-bed Women’s Hospital, a 599-bed Children’s Hospital, a 588-bed Oncology Hospital and a 506-bed Neurology-Orthopedics Hospital. A 300-bed Physical Therapy and Rehabilitation Hospital and a 100-bed High Security Psychiatric Hospital are also a part of the Campus. Bilkent Health Campus also accommodates 290 emergency beds, 625 pre/post-op beds, 131 standard and 3 suite operating theatres, 696 intensive care beds and 394 pneumatic tube stations. The Campus utilizes state-of-the-art trigeneration systems for its energy production.

3.704 yatak kapasitesi ve 1.312.000 m2 inşaat alanı ile Avrupa’nın en büyük, Dünya’nın üçüncü en büyük sağlık tesisi olan Bilkent Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı. Anahtar teslimi tüm konsept ve uygulama projeleri ile imalat detayları NKY tarafından yapılan tesiste Dünya’nın en ileri teknolojileri kullanılıyor. Tesiste 562 yatak Genel Hastane, 441 yataklı Kalp-Damar Hastanesi, 542 yataklı Kadın-Doğum Hastanesi, 599 yataklı Çocuk Hastanesi, 588 yataklı Onkoloji Hastanesi ve 506 yataklı Nöroloji-Ortopedi Hastanesi olmak üzere toplam altı dal hastanesi yer alıyor. Kampüs aynı zamanda 300 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi barındırıyor. Bilkent Şehir Hastanesi kapsamında aynı zamanda 290 acil servis yatağı, 625 adet pre/post-op yatağı, 131 normal 3 süit olmak üzere 134 ameliyathane, 696 yoğun bakım yatağı ve 394 pnömatik tüp istasyonu bulunuyor. Kampüsün enerji sistemlerinde yeni nesil trijenerasyon sistemi kullanılıyor.

Categories